Kun to timar fra sørlandskysten

HYTTETENESTER

Rysstad Laftebygg tilbyr hjelp til ulike hyttetenester.

 

Under finn du noko av det dei kan hjelpe deg med, men ta gjerne kontakt med dei om du har andre spørsmål.

  • Snømåking av tak og inngongsareal. Pris kr. 500,- per påbegynt time.
  • Vaktmeistertenester og tilsyn. Pris kr. 500,- per påbegynt time.
  • Vedlikehald av torvtak. Pris kr. 500,- per påbegynt time.
  • Snøskotertransport. Pris kr. 700,- per påbegynt time.

 

For meir informasjon ta kontakt med Rysstad Laftebygg

Mobil 915 87 113 eller på e-post: kontor@rysstad-laftebygg.no