Kun to timar fra sørlandskysten

HYTTETENESTER

Rysstad Laftebygg tilbyr hjelp til ulike hyttetenester.

 

Under finn du noko av det dei kan hjelpe deg med, men ta gjerne kontakt med dei om du har andre spørsmål.

  • Snømåking av tak og inngongsareal. Pris kr. 500,- per påbegynt time.
  • Vaktmeistertenester og tilsyn. Pris kr. 500,- per påbegynt time.
  • Vedlikehald av torvtak. Pris kr. 500,- per påbegynt time.
  • Snøskotertransport. Pris kr. 700,- per påbegynt time.
  • Reinhald. Pris kr. 500,- per påbegynt time.
  • Innkjøp og levering av matvarer. Pris kr. 500,- eksl. matvarekost per innkjøp og levering frå farbar veg.
  • Bjørkeved levert i vedskjul. Pris kr. 100,- per 60 liter sekk.

 

For meir informasjon ta kontakt med Rysstad Laftebygg v/Lindy Marie Bauge

Mobil 915 87 113 eller på e-post: kontor@rysstad-laftebygg.no