Kun to timar fra sørlandskysten

Furestøyl - første byggjetrinn i Brokke - Utsolgt

Furestøyl

Furestøyl hyttefelt er det første hyttefeltet i utbyggninga i Brokke.

Furestøyl hyttefelt ligg vestvendt med kveldsol og vid utsikt over Setesdal Vesthei. På toppen har du utsikt lagt inn i Setesdal Vesthei, med reinsdyrtrekk og vide vidder. Alle hyttetomtene er utsolgt.

Reguleringsplan

Plankart