Kun to timar fra sørlandskysten

Brøyting og strøing på Kvisletoppen og Furåsen

Kvislelivegen Da har ansvar for snøbrøyting på Kvisletoppen og Furåsen.

Tomteeigarar på Furåsen vil mottake faktura frå Brokke panorama A/S  for både tomtefeltet og Kvislevegen DA.

Alle hytteeigarar pliktar å betale for brøyting av Kvislevegen,  kr. 2.500,- per sesong+ kr 500,- for sommarvedlikehald (vegsalt, skraping etc.) per sesong. Betalast 15.januar.

Brøyting av innkøyrsla til hytta di kostar kr 1.995,- for sesongen 2019-2020.
I tillegg kjem event. felles feltvegar

I 2018 tok me i bruk “Brøyteappen”. Alle som har bestilt brøyting inn til hytte skal ha tilgang til denne med innlogging (mobilnummer og passord).
Det er førebels berre ei nettadresse,(  https://hyttetjenester.net/arrival.php), men det er ei målsetjing å få den som app for iPhone/android.

Faktura for brøyting vert sendt ut i januar. Avsendaradresse for faktura er noreply@invoice.24sevenoffice.com

Vilkår – brøyting 2020

Kart som viser kvar du finn brøytestikker og strøsand.

Slik bestiller du:

 1. Fyll ut skjemaet under
 2. Send inn skjemaet
 3. Du mottek stadfesting på bestilling per e-post
 4. Betal tilsendt faktura

VAKTTELEFON FOR BRØYTEMANNSKAP: 41 50 43 80

Brøyting og strøing på Kvisletoppen og Furåsen

  Namn*

  Fakturaadresse*

  Postnummer*

  Stad*

  Telefonnummer*

  E-post*

  Gjenta e-post*

  Hytteadresse*

  Gards og bruksnummer

  Strøing av innkjørsel til hytta ved strøing av fellesveg (kr. 2.600,-)

  Ynskjer du ein prolongerande avtale?

  Les våre vilkår her

  Felt markert med * er obligatoriske.