Brøyting og strøing på Kvisletoppen og Furåsen

Kvislelivegen Da har ansvar for snøbrøyting på Kvisletoppen og Furåsen.

Tomteeigarar på Furåsen vil mottake faktura frå Brokke panorama A/S  for både tomtefeltet og Kvislevegen DA.

Alle hytteeigarar pliktar å betale for brøyting av Kvislevegen,  kr. 2.500,- per sesong+ kr 500,- for sommarvedlikehald (vegsalt, skraping etc.) per sesong. Betalast 15.januar.

Brøyting av innkøyrsla til hytta di kostar kr 1.995,- for sesongen 2019-2020.
I tillegg kjem event. felles feltvegar

I 2018 tok me i bruk “Brøyteappen”. Alle som har bestilt brøyting inn til hytte skal ha tilgang til denne med innlogging (mobilnummer og passord).
Det er førebels berre ei nettadresse,(  https://hyttetjenester.net/arrival.php), men det er ei målsetjing å få den som app for iPhone/android.

Faktura for brøyting vert sendt ut i januar. Avsendaradresse for faktura er noreply@invoice.24sevenoffice.com

Vilkår – brøyting 2020

Kart som viser kvar du finn brøytestikker og strøsand.

Slik bestiller du:

  1. Fyll ut skjemaet under
  2. Send inn skjemaet
  3. Du mottek stadfesting på bestilling per e-post
  4. Betal tilsendt faktura

VAKTTELEFON FOR BRØYTEMANNSKAP: 41 50 43 80

Brøyting og strøing på Kvisletoppen og Furåsen

Namn*

Fakturaadresse*

Postnummer*

Stad*

Telefonnummer*

E-post*

Gjenta e-post*

Hytteadresse*

Gards og bruksnummer

Strøing av innkjørsel til hytta ved strøing av fellesveg (kr. 2.500,-)

Ynskjer du ein prolongerande avtale?

Felt markert med * er obligatoriske.
Ved val av prolongerande avtale godtek du årlege prisjusteringar.
Faktura blir fortrinnsvis tilsendt per e-post.