Avtal brøyting og strøing av innkøyrsla no for 2018/2019

Brøyting og strøing i Brokke

Ynskjer du å gjere avtale om brøyting av innkøyrsla til hytta di?

Alle tomteeigarar pliktar å betale for brøyting av fellesveg i hyttefeltet, kr 1.790,- per sesong.

Til tomt/hytteeigarar i Brokke.

Vinteren nærmar seg, det er på tide å gjere seg klar for ny brøytesesong. Les “Vilkår for brøyting”!

Brøyting av innkøyrsla til hytta di kostar kr 1.960,- for sesongen 2018-2019.

Brokke Aktivitet AS har ansvar for snøbrøyting i Brokke.

I fjor tok me i bruk “Brøyteappen”. Alle som har bestilt brøyting inn til hytte skal ha tilgang til denne med innlogging (mobilnummer og passord).
Det er førebels berre ei nettadresse,(  https://hyttetjenester.net/arrival.php ), men det er ei målsetjing å få den som app for iPhone/android.

Faktura for brøyting vert sendt ut i januar. Avsendaradresse for faktura er noreply@invoice.24sevenoffice.com

Faktura/rekneskapsystemet vårt, 24SevenOffice, er integrert med Hokas (purre/inkassoselskap). Purringar blir automatisk sendt etter forfall frå følgande epost: no-reply@reply.hokas.com

Nokre opplever at spamfilteret stoppar epostar frå desse adressene. Sjekk i tilfelle spam / søppelpost og registrer adressene ovanfor som sikre avsendarar. Mottek du likevel ikkje faktura frå oss innan utgangen av januar, ber eg deg melde i frå til meg.

Vilkår – brøyting 2019

Kart som viser kvar du finn brøytestikker og strøsand.

Slik bestiller du:

  1. Fyll ut skjemaet under
  2. Send inn skjemaet
  3. Du mottek stadfesting på bestilling per e-post
  4. Betal tilsendt faktura

VAKTTELEFON FOR BRØYTEMANNSKAP: 41 50 43 80

Brøyting og strøing i Brokke

Namn*

Fakturaadresse*

Postnummer*

Stad*

Telefonnummer*

E-post*

Gjenta e-post*

Hytteadresse*

Gards og bruksnummer

Strøing av innkjørsel til hytta ved strøing av fellesveg (kr. 2.500,-)

Ynskjer du ein prolongerande avtale?

Felt markert med * er obligatoriske.
Ved val av prolongerande avtale godtek du årlege prisjusteringar.
Faktura blir fortrinnsvis tilsendt per e-post.