Kun to timar fra sørlandskysten

Løefjell- ved foten av klatrefjellet!

Løefjell hyttefelt

Løefjell hyttefelt ligg like under det høgreiste klatrefjellet med same namn.

Løefjell er det første hyttefeltet du kjem til når du stig oppover Brokke- Suleskarvegen frå RV9. Feltet innheld enkle tomter, doble tomter i tillegg til tomter for leilighetskompleks.

Løefjell hyttefelt er utseld frå grunneigarane.

Plankart

Føresegner