Næringstomter i sentrum av Brokke.

Næringstomter

Tomter tilgjengeleg for næringsutvikling i Brokke sentrum.

Det er ferdig regulera til 35 000 kvm med næringsareal i sentrum av Brokke.

Tomtene er regulert til næring og leilegheiter.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

  • Brokke Eigedom AS Svenn Magne Brokke E-post: svenn@brokke.com
    Telefon: 91331639