Kun to timar fra sørlandskysten

VALLE KOMMUNE SPONSAR ÅRSKORT

- valle Kommune sponsar innbyggjarane med årskort

Valle kommune vil også i sesongen 2020/2021 sponse årskort for ungdomar i Valle
Valle kommune sponsar årskort
Brokke Alpin sponsar i tillegg alle vaksne busett i Valle kommune med 50% på sesongkort!
Rabatt på sesongkort til barn og unge busett i Valle kommune.

Alle ungdom frå fylte 6 år til og med 15 år betalar kun ein eigenandel på 500kr.
Ungdom mellom 16 og 18 får 50% rabatt på sesongkort.
Alle som gjeng på skule i kommunen (uansett alder), anten det er på Setesdal Folkehøgskule eller Vidaregåande avdeling Valle får også 50% rabatt på sesongkort!
Brokke Alpin sponsar i tillegg alle vaksne busett i Valle kommune med 50% på sesongkort!

Dei som gjeng på skule (Setesdal folkehøskule og Setesdal vgs, avd Valle) lyt vise skulebevis.

Ordninga gjeld kun sesongkort.