Kun to timar fra sørlandskysten

VALLE KOMMUNE SPONSAR SESONGKORT

- Valle kommune sponsar igjen sesongkort

Som tidligare år sponser Valle kommune igjen sesongkort til alle sine innbyggjarar!

Det betyr at alle born og ungdommar som er busett i Valle kommune og er under 16 år, kun betalar 500kr i eigenandel!

Alle over 16 år som er busett i Valle Kommune får 50% rabatt på sesongkort! Denne rabatten er gitt av Brokke Alpinsenter😎

Alle som gjeng på folkehøgskule eller vidaregåande skule i Valle kommune får også 50% rabatt på sesongkort!

For å få denne ordninga du hente ut sesongkortet før 31.januar 2022!