Kun to timar fra sørlandskysten

Valle kommune vil også i sesongen 2019/2020 sponse årskort for ungdomar i Valle

Valle kommune sponsar årskort

Brokke Alpin sponsar i tillegg alle vaksne busett i Valle kommune med 50% på sesongkort!

Rabatt på sesongkort til barn og unge busett i Valle kommune.

  • Alle ungdom frå fylte 6 år til og med 15 år betalar kun ein eigenandel på 500kr.
  • Ungdom mellom 16 og 18 får 50% rabatt på sesongkort.
  • Alle som gjeng på skule i kommunen (uansett alder), anten det er på Setesdal Folkehøgskule eller Vidaregåande avdeling Valle får også 50% rabatt på sesongkort!

Brokke Alpin sponsar i tillegg alle vaksne busett i Valle kommune med 50% på sesongkort!

Dei som gjeng på skule (Setesdal folkehøskule og Setesdal vgs, avd Valle) lyt vise skulebevis.

Ordninga gjeld kun sesongkort.

Kontaktinformasjon

  • Brokke Alpinsenter AS Alpin E-post: alpin@brokke.com
    Telefon: 40007676