Kun to timar fra sørlandskysten

Kun 15 min frå Brokke finn du treningssenter med alt av utstyr du treng.

Treningssenter i Valle!

Her kan du trene styrke, kondis og anna med topp moderne utstyr og lokaler for kun 1200kr i året.

I Vallehalli får du tilgong til “Møykjerommet”. Dette er eit godt utstyrt styrkerom med manualar, apparat og romaskiner. For å bruke styrkerommet “Møykjerommet” lyt du teikne abonnement. Du får då eigen elektronisk brikke som skal nyttast for å låse opp døra. Det er mange som driv med styrketrening her. Valle-IL  administrerer Møykjerommet og du finn meir informasjon her.

Der er også eit speglrom med diverse utstyr, samt spinningsykler i mangfold. Her kan du gå på timar eller trene for deg sjølv.

Sjå filmen med veibeskrivelse og på slutten av filmen synar me korleis det ser ut i treningsrommet.

https://business.facebook.com/brokkecom/videos/2089020357822438/

God trening!!