Kun to timar fra sørlandskysten

Utbetring av vegen!

Suleskardvegen nattestengt!

Vegstrekninga mellom Setesdal og Sirdal vert utbetra med ny asfalt i sommar. Frå den 17. til 28. juni, og frå 12. til 30. august, kjem vegen til å vere stengt mandag til torsdag mellom kl. 20:00 og 06:00 neste dag.

Langs Suleskarvegen er det mykje å oppleve. Suleskarvegen svingar seg frå Rogaland i vest, over fjellet gjennom Agder fylka og vidare til Telemark. Frå livleg bymiljø til rotekte kultur og herleg høgfjellsnatur. Suleskarvegen inviterer til å ta livet med ro, stoppe opp og sjå deg rundt.

Vegen er kun berre om sommaren, og i år skal den også utbetrast og vil bli nattestengd. Frå den 17. til 28. juni, og frå 12. til 30. august, kjem vegen til å vere stengt mellom kl. 20:00 og 06:00. Dette er frå mandag til torsdag.