Kun to timar fra sørlandskysten

Snøgaranti, rulleskiløype, sykkelpark, downhill-park, flere langrennsløyper og minst 1000 hytter, er bare noen av planene for Brokke fram mot 2025.

Store utbyggingsplaner for Brokke


Skrevet av: Odd-Inge Rønning Uleberg for FVN.
OPPDATERT: 13.OKT.2017 19:21 PUBLISERT: 13.OKT.2017 19:04

VALLE: – Grunneiere, hyttefolk, kommune og lokal bank har gått sammen og sett på hva som må til for å utvikle Brokke til en skikkelig helårsdestinasjon. Og vi har spennende planer, sier Harald Andersen, som har ledet prosjektgruppa Brokke 2025.

Det begynte med et seminar i fjor. Siden har arbeidsgruppa jobbet og fredag var det lansering av store planer. De dro likegodt til Norges største vintersportssted Trysil for å suge erfaringer. Folk fra Trysil har vært i Brokke for å lansere ideer.

Allerede neste år

Allerede neste år skal folk merke at det kommer nye attraksjoner og tilbud.

Da starter arbeidet med to kilometer asfaltert rulleskiløype og med snøkanoner slik at det blir snøgaranti fra 1. november.

Sykkel er neste store satsingsområdet. Det planlegges en stor sykkelpark med to kilometer sykkelrampe i tre mellom skiheisen og Brokkestøylen, og med bro over til lysløype-anlegget.

Det planlegges også en downhill-sykkelløype i alpinbakken, maskinbygd i tre, med innebygde hopp og mye annet. Da er tanken at folk leier sykler i alpinanlegget, tar heisen opp og sykler ned.

I Brokke begynner arbeidet med ei rulleskiløype på to kilometer neste år. Den skal ha lysanlegg og snøkanonanlegg
Ola Matsson

Slik tenkes utbyggingene i Brokke. Sykkelparken kommer på nordsiden av Faråni, mens lysløypeanlegget/rullleskiløypa kommer vest for alpinbakken. Sykkeløyper i alpinbakken planlegges også.
Kart Brokke 20025

20 millioner

I tillegg skal turløypenettet både for ski og sykkel inne på heiene utvides og utvikles.

– Vi snakker om samlede investeringer her på rundt 20 millioner kroner. Tanken er at Valle kommune forskutterer fra utbyggingsavtalene, sier Andersen.

I tillegg kommer tippemidler og momskompensasjon fra det offentlige.

Utbyggingsvtalene går ut på at grunneiere betaler inn til kommunen til infrastruktur og liknende etterhvert som som hyttetomter selges. Nå er tanken at Valle forskutterer fra disse avtalene, slik at attraksjoner kan komme fortere enn de ellers ville gjort. Kommunen får så tilbake penger etterhvert som utbyggingen av hytter skrider fram.

Skal man få offentlige midler, må kommunen også få anleggene inn i sine anleggsplaner.

Valle-ordfører Steinar Kyrvestad (Ap) vil støtte initiativene.

– Kommunen stiller seg bak planene i Brokke og er glade for det gode samarbeidet. Vi vil bidra til å realisere dette, sier ordføreren.

Sykkelløype på Trysil. Noe liknende kan snart komme i Brokke i Setesdal.
Hans Martin Nysæter

1000 hytter

På sikt er planen tredobling av dagens antall hytter, fra rundt 350 til over 1000.

– Vi som er grunneiere har reguleringsplanene klare. Brokke er veldig spennende for næringsutviklingen i Valle. Skal vi lykkes må vi bygge opp attraksjoner gradvis – og helst med noe nytt hvert år fram til 2025, sier Svenn Brokke, som også har vært med i arbeidsgruppa.

Banksjefen skryter

Banksjef Vidar Homme heier veldig på planene som nå skisseres, og sier det er i tråd med de vyene han la fram på seminaret om Brokke og turismen i Valle i fjor.

– Brokke skaper ikke bare kroner og øre, men også liv og røre. Det er den viktigste arenaen for næringsutvikling i Valle fremover. Det er her vi kan skape størst ringvirkninger – og hele tiden må målet være mest mulig helårsdrift, sier banksjefen.

Et noe tyngre løft enn sykkeløyper, er utvikling av et sentrum inne ved Brokke Alpinsenter. Det jobbes nå med et sentrumsbygg som skal inneholde storkiosk og leiligheter.

– På sikt har vi store muligheter. Vi har regulert inn 35.000 kvadratmeter sentrumsbebyggelse, sier Svenn Brokke.

Utbyggingen i Brokke vil komme opp i Valle kommune i forbindelse med budsjettarbeidet for 2018.