Kun to timar fra sørlandskysten

Felles skikjøringsøkter i Brokke med Ola og Sondre på kveldskøyringane!

Skitrening i Alpinsenteret

Me startar opp med skitrening i alpinsenteret hver torsdag kveld kl 18.. med Ola og Sondre.

Dette er eit tilbod i regi av Valle Il og Brokke Alpinsenter!

Det er for alle som gjeng på undomskulen og du er velkomne anten du kører ski eller brett.

Det er oppmøte med trekket kl 18.00.

Fokus på treningene er leik, moro, teste nye ting, basisferdigheter, utvikling og sprell!

 

Bli med du og!