Kun to timar fra sørlandskysten

Setesdal har nå offisielt blitt et grønt reisemål!

Setesdal som bærekraftig reisemål!

Geilo, Setesdal, Inderøy og Svalbard har kommet med på den eksklusive listen over landets bærekraftige reisemål.

 

 

Setesdal har ved å samle seg om sin kulturidentitet og tilrettelegging for moderne turister med el-biler fått kvalitetsmerket Bærekraftig reisemål. Dette betyr mye for regionen og vil forhåpentleg bidra til endå meir satsing i regionen! Me gratulerer heile Setesdal med dette!

Fakta om Bærekraftig reisemål: 

  • Kvalitetsmerket «Bærekraftig reisemål» tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative innvirkning på klima og miljø.
  • Reisemålene som oppnår merket har oppfylt en lang rekke krav knyttet til å redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk. De jobber målrettet for god bevaring av natur og kultur, godt samarbeid i lokalsamfunnet og en sunn økonomi i reiselivet.
  • Kravene holder høy internasjonal kvalitet, og er utviklet i tett samarbeid med anerkjente internasjonale organisasjoner.
  • Merket må fornyes hvert tredje år.