Kun to timar fra sørlandskysten

SELVPLUKK AV JORDEPLE (POTETER)

- plukk dine eigen jordeple ved alpinsenteret

Ta med familien og plukk jordeple (poteter) på jordet ved alpinsenteret. Det er ein god blanding av Mandel og Beate poteter. Potetene er sprøytefrie, kun hatt på litt kunstgjødsel i vår!

Vipps Bjørgulv 97 08 92 96 for det du har plukka!

Pris er 10kr pr kg og der er det utstyret du treng ved jorde. Er der ikke vekt kan du vege eller avtale med Bjørgulv på telefonen.

Vilkår er at ein begynner frå ein kant, enten aust eller vest på dei lange radene. Grav godt og ta med store og små poteter, riset kaster ein ut av åkeren.

OBS!! Viktig at dykk tek opp av dei lange farene som går aust vest og ikke dei potetene som står nærast bekken og heller ikke kålplantene.

Hugs å ta med deg bøtte eller pose til å ha potetene i.

 

Meir informasjon om dette finn du på facebookside til Bjørgulv!