Kun to timar fra sørlandskysten

RULLESKILØYPA SKAL ASFALTERAST

- asfalten kjem før ferien

Nomeland Maskin AS jobbar i desse dagar med å sluttføre arbeidet på rulleskiløypa og den skal etter planen asfalterast første veka i juli!

Rulleskiløypa ligg ved Brokke Alpinsenter og startar heilt ute ved parkeringsplassen. Det er lys i heile anlegget, slik at i dei mørkare dagane vil lyset vere på fram til kl 23.00.

Det er Valle kommune som står for prosjektet og me er så takknemmelige for at dei har jobba for å få dette til!

Det blir eit vanvittig flott anlegg midt i Brokke som både lokale heltar og hyttebuarar kan bruke, og me håpar dykk vil bruke det mykje!

Planen er at asfalten skal lengst første veka i juli, men følg gjerne med på webcameraet, og me vil også halde dykk oppdatert!

 

Ps, her kan du også halde et øye på den andre store prosjektet me har…

Her kan du også sjå tegninga på rulleskiløypa og høgdeprofilen: A2__plan_og_profil