Kun to timar fra sørlandskysten

No må me tak vare på kvarandre

Oppdatering laurdag 14.mars

Me vil kome med fortløpande oppdateringar!

Store delar av verden, Noreg og Brokke er sett i karantene, og det er ein heilt spesiell situasjon for oss alle.

No må me take vare på kvarandre.

Me køyrer opp langrennsløyper som vanleg i dag, men me vil fortløpande vurdere dette etter råda frå Folkehelseinstituttet og Valle Kommune ved ordførar og kriseleiinga .

Me har ingen informasjon om kor lenge denne situasjonen vil vare, men det me veit er at desto fleire som fyljer råda frå Folkehelseinstitutta og kommunane, desto mindre smitta og alvorleg sjuke vil me få, og forhåpentleg kan me minimere tida heile Noreg er sett i karantene.

Me legg her med intervjuet Valle Radio hadde i går med Ordføraren i Valle for dei som ikkje har høyrt det og er i tvil om kva slag råd som kjem frå Valle kommune.
Valle radio 

 

Nokre andre nyttige linkar er:

Valle Kommune

Norsk Folkehelseinstitutt

Norsk luftambulanse