Kun to timar fra sørlandskysten

NYHEIT I BROKKE

- oppstart på Agders kanskje største Pump Track i Brokke

Me er så glade for å endeleg kunne dele dette med dykk!

1.juni 2022 starta gravinga av Brokke´s første, og Agders største Pump Track (sykkelbane)!!!

Me har over tid jobba med å få på plass finansieringa til denne banen, og me er nå (nesten) i mål. Me har fått tippemidlar, gåve frå Valle sparebank, god hjelp frå Valle IL, gode økonomiske bidrag frå Brokke Alpinsenter, Brokke Eigedom, Kvisle Eigedom og Brokke Panorama og Innovasjon Noreg har bidrege veldig godt og gjort det mogleg å lage denne banen så stor.

Den nye pumptracken i Brokke blir bygget på et 2000m2 stort område og får ein asfaltert køyrebane på ca. 700m2. Den er samansett av ei enklare linje som passer for nybegynnaren og dei minste, samt ein meir teknisk linje med veldig mange kuler/element, kor dei mest ivrige vil kunne finne kule rytmar med hopp og gap-variasjonar som dei kan utfordre seg på. Disse kulene og hoppene kan også trilles over, slik at alle, uansett nivå, kan bryne seg på denne.

Banen blir bygd slik at du kan sykle på den anten du har BMX sykkel, vanleg sykkel, skateboard, sparkesykkel, osv.

Nomeland Maskin AS har jobben med grunnarbeidet, og så er me så heldige at Rekkje Stiutvikling som har laga mange liknande baner og sykkelstiar rundt om i Noreg, kjem og bygger banen og legg asfalt. Det er også Rekkje som har teikna banen.

Arbeidet startar altså opp i dag, og me håpar at me kan åpne til sommarferien, altså i slutten av veke 1 i juli. Men me lovar å halde dykk oppdaterte på arbeidet, og for deg som er ekstra spent kan du følge med på webcameraet, det har me for anledninga snudd slik at du kan følge arbeidet!