Ny Via Ferrata i Nomelandsfjødd i Valle kan opne allereie til sommaren!

Ny Via Ferrata i Valle kjem

I Setesdølen tysdag 8 mai 2018 kunne me lese om Bratt Friluftsliv AS som arbeider med ei ny Via Ferrata i Nomelandsfjødd, litt lenger sør fra der steinraset gjekk i fjor.

Erik Berglihn i Bratt Friluftsliv AS, som også er driver av Brokkestøylen, er no i gang med arbeidet med det som blir ny Via Ferrata i Nomelandsfjødd i Valle. Saman med geologar skal det opparbeidast ei ny rute. Viss arbeidet med den nye Via Ferrataen går som planlagt, skal ruta vere klar til bruk innan sommerferien i år.

I fjor gjekk det eit steinras i nærleiken av den eksisterande Via Ferrataen, og dermed vart denne stengd. Den nye ruta blir lagt lenger sør frå der steinraset gjekk i fjor, og alt arbeidet som no skal gjerast vert gjort i samråd med geologer. Berglihn seier dei  skal gjere alt så sikkert som dagens løysingar gjev rom for. No ventar Bratt Friluftsliv AS erstatning fra Naturskadefondet, og det skal etter planen stegvis investerer opp mot 900.000 kr i den nye ruta.

Bratt Friluftsliv AS vil etablere samarbeid med  andre verksemder i og ved Valle Sentrum, for å kunne tilby tilreisande og besøkende ei større “pakke”. Dei ser også for seg å etablere ein “basecamp” på Brokkestøylen, knytta til fleire aktivitetar som kurs, kortreist mat og toppturar.

Ikkje berre har me ei Via Ferrata i Løefjødd, Norges lengste på Straume, og til sommaren Via Ferrata Nomelandsfjødd.
Me siterer Setesdølen;
Ein ting er sikkert. Utsikta og naturopplevinga frå fjellveggen, som heng over den vakre Vallebygda må vere til å miste pusten av for dei fleste!

Trur me trygt kan seie det same om Løefjødd og Straumsfjell!

Me ønskjer Bratt Friluftsliv AS lykke til med arbeidet og er stolte av å kunne ha slike tilbod i og rundt Brokke!