Kun to timar fra sørlandskysten

NO ÅPNER KULPANE FOR BADING

- endeleg kan me få bade i kulpanen igjen

Faråni elveleie og “Kulpane” i Brokke, er ein heil unik badeplass med djupe jettegryter og sklier i svaberget!

På gangavstand frå hyttefeltane ligger det tørrlagde elveleiet til Faråni med sine finslipte svaberg og djupe jettegryter over fleire kilometer. Det renn ei tynn hinne med vann som fort varmes opp av sola. Kulpane er så flotte at det er blitt ein attraksjon i seg. Legg merke til at vannstanden er regulert og flom kan forekome, også på sommaren. Varslingssystem er installert på badeplassen, bading på eige ansvar.

MELDING FRÅ OTRA KRAFT!!

Otra Kraft har i samråd med Agder Energi Vannkraft vurdert at faren for flom i Farå på grunn av snøsmelting ikke lenger er til stede.

Før kommende helg vil derfor adgang forbudt skiltene tildekkes, låser til velteplassene åpnes opp og vannføringen i Farå reduseres.

Vi minner om at det må utvises stor forsiktighet ved bading eller opphold ved elveleiet. Det kan fremdeles oppstå situasjoner med rask økning i vannstanden.

Vær oppmerksom og følg informasjon som er gitt på skilt i området.

MEN som alltid er det bading på eige ansvar!!

 

Nyt sommaren og badelivet🏊🏻‍♂️