Kun to timar fra sørlandskysten

Nyheit!!

Lansering av nye hyttefelt

I Brokke lanseres det nå heile tre nye hyttefelt! Du kan allerede nå melde din interesse enten til en eksklusiv visning eller reservere tomt før dei beste blir tatt.

Kvisletoppen Aust, Løefjell Vest og Furåsen Panorama lanserar nå tre nye hyttefelt i Brokke med i alt 57 tomter. Her er både enkle, tomanns og firemannstomter.

Det er allerede reservert fleire tomter så vil du sikre deg din favoritt bør du ta kontakt med snarast på post@brokke.com eller følg linken til dei enkelte felta og finn kontaktinformasjon der.

Ekslusiv visning blir mot slutten av sommeren når hyttefeltene er ferdig gravd. Mer informasjon vil komme etterhvert og de som har meldt seg på vil få mail med formell invitasjon.