Kun to timar fra sørlandskysten

KULTURVEKA I VALLE 2020

- gama i Valle - kultur for alle

I regi av Folkeakademiet Valle vert det kulturveka frå 17 – 31 oktober
Frå mat og kultur til konsertar og kino.

Sjå heile programmet under her.