Kun to timar fra sørlandskysten

Korleis handterer med dette i Brokke

Korona

Me har ein tett dialog med kommuneoverlegen og vil komme med fortløpande oppdateringer her og på Facebook.

Korona… Korleis skal me handtere dette i Brokke? Me er i tett dialog med kommuneoverlege, og vil i løpet av kort tid komme med informasjon om situasjonen i Brokke.

Foreløpige tiltak er at me avlyser Påskefesten med Åsmund Åmli band og Brokkelåmi.

I tillegg har skisenteret gjort ein del tiltak, men er no i dialog med kommuneoverlege for å sjå på nødvendigheten av fleire tiltak.

Me vil komme med nye oppdateringer så snart som mogleg.