Kun to timar fra sørlandskysten

JOLA 2020

- for ein fantastisk avslutning på 2020, og perfekt start på 2021

GODT NYTT ÅR ALLE SAMAN!

Wow, det finnast nesten ikkje ord for den Jola me har hatt! Etter eit veldig annleis år, fekk me ei velfortent god jol i Brokke med over 1 meter med snø i fjellet og 5 mil med langrennsløyper!

Det er ikkje så mykje anna å sei enn, TUSEN TAKK, me er så glade for at dykk veljar Brokke💙

Måtte året 2021 bringe mykje godt til alle saman💙

Under finn du bilete frå Jola 2020, nokre er tatt av oss, nokre av løypekøyrar og nokre av dykk hyttefolk! Tusen takk for deling!

Og her er også filmen av nissen på snowboard!