Kun to timar fra sørlandskysten

Onsdag 28. mars kl. 12.00 i kommunestyresalen

Informasjons- og innspelmøte med Valle Kommune sine hyttebuarar

Valle Kommune inviterer sine hyttebuarar til møte!

Onsdagen i påskeveka inviterer Valle Kommune sine hyttebuarar til eit informasjons- og innspelmøte.

Tilstades frå kommune kjem ordfører Steinar Kyrvestad, rådmann Aud Sunniva Fuhr, teknisk rådgjevar Torleif Homme og leiar i kultur og fritid Torunn Charlotte Nyberg.

Håper dykk som er interesserte og har innspel tek seg tid til dette!

Hjarteleg velkomne til kommunestyresalen i Valle Kommunehus.