Kun to timar fra sørlandskysten

Informasjon om tråkking av skiløypene

Uppstad Anleggservice tråkker skiløypene i Brokke.

Fredag 15. januar vert mesteparten av løypenettet i Brokke tråkka, slik at det er klart for ein skitur laurdag morgon. Lysløypa vert tråkka ved behov kvar ettermiddag i vekedagane, og om morgonen i helgene.

Følg tråkkemaskina på Skisporet, og sjå løypekart her.

Skilta kjem opp så fort det let seg gjere, men inntil dei er på plass kan det vere lurt å merke seg Fjellvettreglane 🙂

Her kan du lese om frivillig løypebetaling.