Kun to timar fra sørlandskysten

Rysstad Laftebygg tilbyr ein rekke tjenester i Brokke!

Hyttetjenester i Brokke

Treng du hjelp til utleige av hytta, nedvask, ved eller andre ting, så kan du kontakte Rysstad Laftebygg ein av partnarane i Brokke!

Rysstad Laftebygg utvidar no tilbodet med utleige av sengetøy, fast pris på vask av hytte eller leilegheit.

I tillegg tek dei og på seg nedvask og vanleg utvask av hytter.

Dei kan ordne med levering av sengetøy/handklær, evnt. nøkkel til utleige, utvask og fjerning av sengetøy/handklær.

Rysstad Laftebygg PRISLISTE Hyttetenester

RysstadLaftebygg brosjyre