Kun to timar fra sørlandskysten

Brokke- ein heilårsdestinasjon for familien!

Vil du ha hytte i Brokke??

Brokke ligg kun 2 timers køyring frå Kristiansand og Arendal, ca 9 min køyring til Rysstad, 15 min køyring til Valle sentrum, 1 times køyring til Hovden. Brokke finn du i hjartet av Setesdal, omkransa av flott natur.

Her er det mange kilometer med oppkjøyrte langrennsløyper, som stryk forbi hyttefelta, og flott alpinsenter med stolheis. Skisesongen starter normalt i november/desember. Om sommaren er det gode molegheiter for korte og lange turer i Setesdal vesthei, noko som kan bereknast å vere Sørlandskysten vakreste natur, samt klatreruter og naturstiar i nærleiken. Flotte bademoglegheiter i kulpane i Brokke. På hausten er det moglegheit for jakt og fiske.

Løefjell Vest

Løefjell Vest er det siste hytteområdet som er lagt ut av Brokke Eigedom AS. Området ligg mellom to etablera hyttefelt som ligg solrik til med utsikt mot skisenteret og elva. I bakkant av Løefjell Vest reiser det massive Løefjødd seg, og starten på utrulege klatreruter og turmoglegheiter, samt kort veg til flotte bademoglegheiter i elva. På vinterstid ligg langrennsløypene rett ved.
Det er regulert inn enkel-, tomanns- og firemannshytter i dette feltet.

Tomtene:

Seljast som råtomter, naturtomter med veg, vatn, kloakk, straum og fiber fram til tomtegrense.  Sentrale romslege naturtomter for ein til to hytter. Parkering på eige tomt.

Kun 6 tomter igjen!!

Prisar:

Frå kr 390 000,-

 

Kvisletoppen Aust

Kvisletoppen Aust er eit heilt nytt felt, som ligg mellom Kvisletoppen og Brokke Panorama. På Kvisletoppen Aust ligg solrike og romslege høgfjellstomter med nær tilknyting til langrennsløypene og ski in/out til Brokke Alpinsenter. Kvisletoppen er ein fjellrygg som ligg øst-vest, og har vid utsikt over Setesdalsheiane. Furåstjønna ligg i forkant av feltet som gjev ro og fjellfølelse.

Tomtene:

Store sjølveigertomter, godt med sol og flott utsikt. Parkering på eige tomt.

Prisar:

Frå kr. 490 000,- til 590 000,-

 

Kvisletoppen Hyttelandsby

Kvisletoppen Hyttelandsby er også eit heilt nytt felt på opptil 50 hytter. Hyttene oppføres i god standard med store vindusflater mot den flotte utsikten. Hyttene seljast nøkkelferdige, men kan og seljast i halvfabrikat. Omgrepet Ski in/Ski out har sjeldan passa betre enn her.

Hyttene kan seljast nøkkelferdig eller som halvfabrikat.

Prospektet finn du her: Kvisletoppen-prospekt

Tomtene:

Hyttene seljast med sjølveid tomt. Kvar tomt er i gjennomsnitt på 290 kvm, varierer noko i størrelse. Tomtene leveres planert og gruset. Parkering på eige tomt, det vert 1 biloppstillingsplass på tomta.

Prisar:

Nøkkelferdig hytte frå kr 1.960.000,- + omkostninger

 

Brokke Panorama

Brokke Panorama ligg høgt over Brokke med vid utsikt over dalen og fjella. På veg opp mot Kvisletoppen ligg eit av dei nyaste hyttefelta i Brokke, og som namnet tilseier er det panoramautsikt mot alle himmelretningar, samt svært gode solforhald. Langrennsløypene til Myklevatn- Evardalen – Alpinanlegget starter ved hyttefeltet, her kan du gå direkte i langrennsløypene eller ski-in i alpinbakken.

Tomtene:

Flotte sjølveigartomter med vid utsyn, med areal som varierer frå 400- 1100 kvm. Tomtene leveres klar til bygging – eller grovsprengte med tekniske anlegg fram til tomtegrense. Parkering på eige tomt.

 

Prisar:

Frå kr 650 000,-

 

Løefjell Vest, fire prosjekterte fritidsleiligheter 

Leilegheitene ligg flott plassert i terrenget heilt øvst i det nye hyttefeltet Løefjell Vest. Solrik beliggenheit med fantastisk utsikt ut over dalen og mot skisenteret. Leilegheitene har ein god standart på rundt 70 kvm, her får du ein stor stue og kjøkken med utgang til terrasse 1 etg/ balkong i 2 etg, tre soverom, bad, samt garderobe/bod.  Det fylgjer med ein bod ved inngongsdør pr. leilegheit. Det vil bli laga ein felles smørebod på tomta.

Tomtene:

Parkering på tomt, ein biloppstillingsplass.

Prisar:

Frå 2.290 000,-

 

Sitåsen

Sitåsen tomtefelt ligg lengst vest i Brokke, ved Suleskardvegen. Dette feltet er det tredje feltet som vart starta utbygd i Brokke.  Her kan du nå alle langrennsløypene i Brokke og turterrenget ligg rett framfor deg. Det går langrennsspor frå feltet og bort til Brokke Alpinsenter, og feltet er rett ved ljosløypa i Brokke.

Tomtene:

Sjølveigar tomtar, av ulike størrelser. Parkering på eige tomt.

Prisar:

Frå 550 000 – 590 000,-

 

Brokke Hyttepark

Brokke Hyttepark er eit nytt hyttefelt med utsikt til Brokke Alpinsenter og ljosløypa rett utom døra. Det er solrike tomter med flott turterreng både sommar og vinter!

Prisar:

Frå 300 000 – 550 000,-

Ta kontakt med oss for meir informasjon dersom du er på utkikk etter tomt eller hytte i Brokke!

Vil du sjå meir info om dei ulike hyttefelta og prosjektene, klikk på link på navna til hyttefelta, merka med strek under.

Kikk også på Finn.no/brokke og se hytter til salgs!!