Kun to timar fra sørlandskysten

Nytt området i år, her er nok mykje fint.

Hent ditt eige joletre!

Nå kan du hente joletre i Brokke. Sjå kart for anvisning.

Finn du eit tre du likar, kan du hogge det og ta det med det, og så vippsar du 150kr til Brokke Aktivitet #585105

Området kor du kan hente tre, er merka med gult på kartet!

Betal kun om du finn eit tre!!

God joletrejakt!

Kontaktinformasjon

  • Brokke Aktivitet AS Tor Brokke E-post: tor@brokke.com
    Telefon: 98632477