Kun to timar fra sørlandskysten

Heilårs campingplass i sentrum av alle aktivitetar i Brokke!

Brokke Camping

Brødrene Tor Inge og Jan Asbjørn Uppstad satser på heilårscamping i Brokke, som opner no i desember!
Sjå intervju med brødrene litt under her.

Ein gryande tanke har fått utvikla seg til ein nyetablera bedrift!

I ni år har Jan Asbjørn Uppstad køyrt løypemaskina i Brokke, og i løpet av desse åra har tanken om ein heilårs campingplass, fått utspring. Saman med broren Tor Inge starta dei i sommar firmaet, Brokke Camping AS. Visjonen til brørne er at Brokke Camping skal verte ein campingplass for folk i alle aldre, og legg etterkvart opp til både grøntanlegg, lekeplass og bålplasser. Best av alt er vel at skiløypene kjem praktisk tala rett utanfor inngangsdøra.

Høyr intervju med Jan Asbjørn Uppstad og Tor Inge Uppstad her!

 

På den gamle parkeringsplassen på Furustøyl vert det no campingplass, og brødrene er i full gong med å grave og rydde tomta.
– Sanitæranlegget er allereie på plass, men ikkje ferdig innvendig endå. Målet er at det skal stå klart til 1. Desember, men vogner og bubilar kan sjølvsagt kome før, seier Tor Inge.
Det blir eit moderne sanitæranlegget med tre familierom/bad, wc-rom, vaskerom og eit stort oppholdsrom.
Det vert også lagt opp til ein tømestasjon for vogner og bubilar på utsida.

 

Det har allereie kome bestillingar og fyrste vogna er alt på plass, fortel Jan Asbjørn.
På Brokke Camping vil det vere mogleg for å kunne ha campingvogna ståande heile året, eller gjennom sesongar, samt at det kan byggjast isocamp. Det blir lagt opp til mellom 10 og 50 plassar no i fyrste omgang, deriblant for campingvogner og bubilar. Alle oppstillingsplassene er tilknytta straum med eigne straummålar. Det vert tilgjengeleg lagringsplass av vinterutstyr og liknande, rett i nærleiken av sanitæranlegget.

Frå Brokke Camping med perfekt plassering som ligg sentralt på Furustøyl, er det knappe 250 meter til skisenteret, kafeen og Nistebui.
På vinterstid vil det leggjast skispor rett utanfor campingvogna og ut mot løypenettet som brer seg omlag 50 km i naturskjønne omgjevnader. Det er både lysløype for dei treningslystne og lengre langrennsløyper for turgåarane.
Alpinsenteret er ope frå desember til april, med mykje aktivitetar gjennom heile sesongen.
Det arbeidast kontinuerleg med utvikling av Brokke som destinasjon, både med utvikling av hyttefelt og aktivitetstilbod.

     


.   

Campingplassen vil vere i gangavstand til badeplassar, klatreruter og flott turområde sommarstid.

 

Anders Jonasson    

Prisar:

10 000 kr i året + straum og løypeavgift på 800 kr +mva.

På lik linje med alle hyttebuarane i Brokke, blir det også krevd løypeavgift for kvar campingplass.
Dette bidreg til å halde standarden på gode løyper og stadig utvikling av løypenettet.

 

Kart sett frå alpinsenteret.

Er det ikkje rom for å bygge hytte, tidsmessig eller økonomisk?
Ikkje gå glipp av denne fantastiske moglegheita til å ha campingvogna ståande heile året i sentrum av Brokke!

For meir info eller bestilling, ta kontakt med:

Jan Asbjørn
tlf. 959 83 326
E-post: jan.uppstad@gmail.com