Kun to timar fra sørlandskysten

GJE LØYPEBIDRAG

- stø langrennsløypene du og!

Me har ei stort løypenett i Brokke som me er veldig stolte av!

Både hyttebuarar, lokale og tilreisande er hyppige brukarar av løypenettet, og det er få ting som er så fint som å gå i nypreppa løyper!

I Brokke er det slik at dei som har hytte i området betaler 1300kr pr hytte i løypebidrag i 2022! Dette saman med støtte frå Valle kommune på 150 000kr og 20 000kr frå Valle IL gjer til at me kan oppretthalde den kvaliteten og hyppigheten me har i dag!

Kvar sommar blir løypene forbetra slik at vinterens langrennsturar blir så fine som muleg. I dag har me over 50km med løyper som blir preparert kvar helg i sesongen! For at den gode kvaliteten skal oppretthaldast må ein ha gode maskinar og godt mannskap. Dette arbeidet kostar mykje, og for å fortsette å utvikle løypenettet og hyppigheten (kanskje fleire dagar i veka), så er me avhengige av fleire bidrag, og me håpar at du som brukar løypenettet vil bidra!

Er du ein fornøgd brukar av langrennsløypene?

Du kan stø langrennsløypene ved å betale det beløpet du vil inn på Vipps #97675 Brokke AS  eller til konto: 2890.12.56413.

Tusen takk for bidraget!