Kun to timar fra sørlandskysten

Frivillig Løypebetaling

I sesongen vert det tråkka ca. 50 km med langrennsløyper i Brokke. Desse blir i dag fullfinansiert av velforeiningane i Brokke.
Vi håper difor at fleire vil bidra, slik at vi på sikt kan få endå betre og lengre løyper.

Langrennsløypene i Brokke held høg standard og ca. 50 km blir tråkka kvar fredag – sundag og i alle feriar. Kvar sommar blir løypene forbetra slik at vinterens langrennsturar blir så fine som muleg. For at den gode kvaliteten skal oppretthaldast må ein ha gode maskinar og godt mannskap. Dette arbeidet kostar mykje, og vi håpar at flest muleg vil vere med å sikre ein god kvalitet gjennom heile vinteren. Dette til glede for både store og små.

Er du ein fornøgd brukar av langrennsløypene?

Send SMS kodeord TUR til 26128 og gje kr. 100,-.

eller SMS kodeord AKTIV til 26128 og gje kr. 500,-.

 

Du kan også stø langrennsløypene ved å betale det beløpet du vil inn på konto: 2890.12.56413.

Tusen takk for bidraget!

 

Kontaktinformasjon

  • Brokke AS Aktivitet og markedsføring E-post: post@brokke.com
    Telefon: 45512296