Kun to timar fra sørlandskysten

ENORM INTERESSE

- det selges hyttetomter som aldri før..

Flere av hyttefelta i Brokke er nå utselde og det er stor pågong på dei nye som er undervegs, og allereie fleire som har sett seg på liste på hyttefelt som skal reguleras inn!

 

Furestøyl, Furestøyl Vest, Løefjell, Kvisletoppen og Kvisletoppen Aust er alle hyttefelt som er UTSELDE!

Sitåsen hyttefelt har opna opp ei nytt felt i øvre del , så her er det framleis mogleg å få ta i nokre flotte tomter!

Brokke Panorama har tre hytter for sal i sitt felt, og men har kun 13 tomter igjen så her lønnar det seg å sikre seg draumetomta raskt!

Løefjell Vest med utsikt rett mot skisenteret og kort vei til ljosløypa har nå 6 tomter ledige!!

Rett ved skibakken på toppen finn du Kvisletoppen Hyttelandsby, her kan du sikre deg ei hytte med ski in -ski out, og ein enorm utsikt til skisenteret og resten av hyttegrenda!

Brokke Hyttefelt er eit nytt felt som er klar til bygging nå i år! Her har du ljosløypa rett utom døra, gå avstand til skisenteret og utsikt rett mot bakken! Her er allereie seld 8 tomter, så vil du sikre deg ei kremtomt, ta kontakt nå!

På toppen har arbeidet med å lage eit nytt hyttefelt starta! Dette feltet hadde mange på venteliste og første veka vart det seld ut heile 15 tomter! Kvisletoppen Sør bak skisenteret, med naturen rett utom! Nokre av dei flotteste skiløypene i Brokke finn du her oppe, og det er også ski in- ski out til skisenteret!

FAMILIEN BYGDE HYTTEDRAUMEN

KVEN SKAL BYGGE HYTTA?

- Desse kan hjelpe deg med alt ifrå pris, grunnarbeid, lån, til ferdig hytte!

HYTTEFELT MED LEDIGE TOMTER

Ta kontakt med oss på 45512296 eller post@brokke.com om du har spørsmål, så kan me hjelpe deg!