Kun to timar fra sørlandskysten

HUSK BÅNDTVANG

- frå 1 april til 15 oktober

I Valle kommune skal hunden vere i bånd eller forsvarleg  innestengt eller inngjerda i perioden frå 1.april til 15.oktober. 

Båndtvang gjeld over heile landet, og den generelle perioden er frå 1.april til 20.august. Grunnen til at det er utvida båndtvang i Valle, er at dyrelivet her er ekstra sårbart i perioden frå april til september.

Båndtvang skal hindre at hundar skadar andre dyr, som beitedyr, vilt og fugl.

§ 2.Denne forskrifta gjeld ikkje for:

a) dresserte gjetarhundar i arbeid
b) tenestehund i arbeid, samt under lovleg trening eller prøving
c) hund nytta i ettersøk etter såra eller sjukt vilt
d) jakthundar som nyttast under lovleg jakt, samt under lovleg trening eller prøving
mellom 20. august og 1. april, og som blir følgd på forsvarleg måte av
eigar eller innehavar
e) organisert trening av brukshundar.

Sjå meir info på valle.kommune.no