Kun to timar fra sørlandskysten

Me åtvarar mot å ferdes i bakken etter stengetid!

Åtvaring!

Når dagen er slutt og Brokke Alpinsenter stenger for besøkande, kjem tråkkemaskinene fram. Det er derfor forbundet med stor fare å opphalde seg i bakken utanom opningstider.

Me har lys i vestbakken, kor ein kan ta med seg akebrett og nyte kveldane, men viktig at det berre er der ein oppheld seg.

Me minnar også om at all type ferdsel til fots, med randoneeski, langrennski, sykle og aking i nedfartar er forbundet med fare og derfor forbodet, både i og utanom opningstidene.

Me ber alle om å respektere dette, og la dei som preparerer bakkene være trygge på at ingen oppheld seg i nedfartar spesielt etter stengetid.

Me ynsker dykk hjarteleg velkomne til oss!