Me åtvarar mot å ferdes i bakken etter stengetid!

ÅTVARING!!!

Det har vært mykje folk i bakken etter stengetid. Dette er farleg, då det er då tråkkemaskinene preparer bakken og klargjør til neste dag.

All type ferdsel til fots, med randoneeski, langrennski, sykle og aking i nedfartene er forbundet med fare og derfor forbodet, både i og utanom opningstidene.

Me ber alle om å respektere dette, og la dei som preparerer bakkene være trygge på at ingen oppheld seg i nedfartane spesielt etter stengetid.