Kun to timar fra sørlandskysten

ADVARSEL

-snøproduksjon pågår

“Når vi produserer snø, ligger det store slanger under snøen som fører vann til snøkanonene. Dette vannet er under stort trykk. Vi vet at mange av dere nå fristes til å gå ut i bakkene for å ake, gå på felleski eller for å kjenne litt på denne fine nye snøen igjen. Det skjønner vi godt. Men det er livsfarlig å oppholde seg i anlegget utenfor åpningstid, av flere grunner.

Hvis det av en eller annen grunn går hull på slangene under snøen, kanskje fordi det kommer en stålkant eller en kjelke kjørende, så kan man bli hardt skadet fordi det er så stort trykk i slangen. Flere av snøkanonene våre er ikke sikret nå som alpinanleggene er et anleggsområde. Hvis du da kommer akende eller skliende på ski og mister kontrollen og treffer en snøkanon, er dette naturligvis farlig. Skipatruljene jobber alt de kan med å sikre og merke anleggene, men mye av dette arbeidet kan først gjøres helt ferdig når bakkene begynner å bli klare til å kjøre i. Først da kan heisene åpne.” Fnugg.no