Postkasse Trim

Valle kommune har mange toppar du kan bestige, av ulik type nivå.
«Sankar du mest poeng vankar det ei påskjønning»

Kvart år arrangerer Valle IL “Postkassetrimmen”, som varer frå juni- september.
Kart og koordinatar på turane vert lagt ut på Valle IL sine nettsider. Sjekk ut sida for å sjå poengoversikt!

Vaksne må gå 12 turar for å få vere med i trekning av gåvekort, barn (0-16 år) får premie om dei går 8 turar.
Dei som har gått 8 /12 turar må sende mail til Sigbjørg Nes for å få gåvekort/ vere med i trekning av gåvekort.

Nytt for i år:
I år vil dei teste ut og registrere alle postane via appen Trimpoeng, det blir ikkje lagt ut bøker i postkassane i år.
Last ned appen, registrer deg og bli med på tur!

Det vil i løpet av sesongen bli lagt til rette for fellesturar. Desse turane blir lagt ut på Facebook.

Valle IL håpar at fleire barn kan bruke mobilen sin til å finne postane.

Foto: Torbjørg Nomeland Uppstad