Kun to timar fra sørlandskysten

SYKLE

- det fins framleis mange vegar som ikkje er kortaste strekning eller dei som tar deg raskest fram.

Sykle i Setesdal

Sykkelvegar

Det fins framleis mange vegar som ikkje er kortaste strekning eller dei som tar deg raskest fram.

Nasjonale sykkelruter er ein del av det internasjonale nettverket av sykkelruter, som har til hensikt å binde saman storbyar på en litt anna måte. Vegstrekningane byr på kulturopplevingar, historiske stoppestader og er primært lagt til lite traffikerte vegstrekningar.

I Setesdal kan du følge:
Setesdalsruta sykkelrute nr 3, frå Kristiansand via Hovden til Haukeli. Turen startar på ferjekaia i Kristiansand, møter rute nr 1 som går vestover mot Mandal, men går vidare til Dalane i Vennesla, Evje, på vestsida av Byglandsfjorden til Storestraumen, krysser og så litt sydover til vegkrysset inn til Åraksbø, følger så vegen vidare til Straume og på denne strekninga passerar ein små Setesdalstun, grøne enger og små kyrkjer.

Kanalruta sykkelrute nr 2, frå Porsgrunn- Telemarkskanalen-Dalen-Valle-Stavanger.