Kun to timar fra sørlandskysten

STRANDFERIE I SETESDAL

- fjorden byr på sydenstemning

Denne flotte artikkelen i VG beskriver kor flott det er langs fjorden. Om du har hytte i Brokke kan du køyre nedover mot Kristiansand, og frå Bygland kan du velge hvilken side av fjorden du vil køyre, alt utifrå hvilken strand du vil på. Det er perler langs heile fjorden på begge sider.

“Ingen grunn til å savne Syden så lenge skjulte strandperler i dalstroka innafor kan berge badeferien”.

Du kan lese heile artikkelen her: vg.no/strandferie-i-setesdal Bileta under er henta frå den same artikkelen.

 

Her har du tips til badeperler i Brokke og aktivitetar du kan gjere langs fjorden!