Prisar Brokke Alpinsenter 2018/19

Prisar i Brokke Alpinsenter

Nyhet!!
I år lanserar me "hyttekortet", eit upersonlig kort som kan brukast av alle, og i tillegg gjev me 50% rabatt til alle vaksne i Valle Kommune!!

Prisar:

Hyttekortet!

Nå får du “hyttekort” i Brokke Alpinsenter. Eit upersonlig kort som kan nyttast av alle i same hytte (ikkje samtidig).

Pris 5000,- (ein pris, gjeld for vaksen og unge)

Familiepakken!
2+1   7600,-
2+2   9600,-
2+3  11600,-
2+4  13600,-
(gjelder uansett alder, men innanfor same husstand/familie)

Slik gjer du:
– Fyll ut skjema, et pr. pers.
– Betal inn til konto nr: 2890 11 25432 , merk med namn på innehavar av skikort/ tal på kort.
– Ta med kvitteringen og det gamle kortet, byttes mot nytt ved utlevering.

Dersom du ikkje har med det gamle kortet, betalar du 75 kr i tillegg for nytt kort!

Kortet kan berre hentast ved Alpinsenteret, sendast ikkje i posten.

Priser:
Type kort Vaksen            16 år + Barn/Ungdom

 6-15 år

 
Dagskort kr 390 kr 340
2 dagar kr 700 kr 570
3 dagar kr 960 kr 800
4 dagar kr 1 200 kr 1 010
5 dagar kr 1 410 kr 1 190
6 dagar kr 1 590 kr 1 330
7 dagar kr 1 740 kr 1 450
Sesongkort kr 4000 kr 2 800
3 timar kr 290 kr 230
4 timar kr 350 kr 270
Kveldskort kr 185 kr 125
10 turar kr 570
20 turar kr 1 050
Enkelttur kr 80 kr 80

 

Ved kjøp av 3 dagars kort eller meir er det valfritt hvilke dagar du brukar det.

Ved kjøp av 5 dagars kort eller meir, er kveldskjøring torsdag inkludert.

 

Rabatt Forklaring
Gratis kveldskjøring Gratis kveldskøyring for alle med sesongkort
Barneområde Gratis for alle mot bruk av hjelm
Frikort for barn Barn (under 6 år) får gratis heiskort ved bruk av hjelm
Grupperabatt 20 %  Gjevast på heiskort ved minimum 20 betalande personar. Samla oppgjer.
Viktig info
Keycard Ikkje retur på keycard.
Stolheis Minimum 140 cm høg for å køyre aleine i stolheis. Barn under 140 cm, 1 barn per vaksen i stolheis.

Me gjev også 50% rabatt til alle vaksne i Valle kommune som ikkje kjem inn under Valle Kommune si tilskotsordning i henhold til fjorårets kriterier (meir info om denne kjem på eiga side). Dette gjeld sesongkort som vert kjøpt før 1.februar 2019.

 

  Anders Martinsen

Alle som skal opp med heis eller skitrekk MÅ ha keycard. Dette kortet kan du kjøpe i Brokke skishop for kr 50,-, eller bruke det du har frå andre ski anlegg.

Barn under 6 år køyrer gratis ved bruk av hjelm – barnebandet er gratis.

Tilbod til skuleklasser/grupper må bestillast 3 dagar før ankomst.

Alle sesongkort (gjeld også familiepakken) er personlege, og brot på dette vil kunne føre til inndraging av skikort.

Hyttekortet er IKKJE personlig, men følger hytten.

Kontaktinformasjon

  • Brokke Alpinsenter AS Alpin E-post: alpin@brokke.com
    Telefon: 40007676

Rabattert sesongkort 2018/19

Namn*

Adresse*

Postnummer*

Poststad*

Fødselsdato og år*

Skikort-nummer

E-post*

Gjenta e-post*

Kommentar