Kun to timar fra sørlandskysten

PRISAR I ALPINSENTERET

Ein ny sesong er i gong og du kan bestille sesongkort, hyttekort eller familikort her!

Prisar:

Sesongkort

Vaksen 16 år +: 4 000,
Barn 6- 15 år: 2 800,-
Barn under 6år: gratis heiskort ved bruk av hjelm (men må løyse ut keycard)

Hyttekortet!

Nå får du “hyttekort” i Brokke Alpinsenter. Eit upersonlig kort som kan nyttast av alle i same hytte (ikkje samtidig).

Pris 5000,-  (ein pris, gjeld for vaksen og unge)

Familiepakken!
3 personer  7 600,-
4 personer   9 600,-
5 personer  11 600,-
6 personer  13 600,-
(gjelder uansett alder, men innanfor same husstand/familie)

Slik gjer du:
– Fyll ut skjema, et pr. pers.
– Betal inn til konto nr: 2890 11 25432 , merk med namn på innehavar av skikort/ tal på kort.
– Ta med kvitteringen og det gamle kortet, byttes mot nytt ved utlevering.

Dersom du ikkje har med det gamle kortet, betalar du 75 kr i tillegg for nytt kort!

Kortet kan berre hentast ved Alpinsenteret, sendast ikkje i posten.

Priser heiskort
Sesong 2019/2020
Type kort Vaksen

16 år +

Barn/Ungdom 

6-15 år

 
Dagskort kr 390 kr 340
2 dagar kr 700 kr 570
3 dagar kr 960 kr 800
4 dagar kr 1 200 kr 1 010
5 dagar kr 1 410 kr 1 190
6 dagar kr 1 590 kr 1 330
7 dagar kr 1 740 kr 1 450
Sesongkort kr 4000 kr 2 800
3 timar kr 290 kr 230
4 timar kr 350 kr 270
Kveldskort kr 185 kr 125
10 turar kr 570
20 turar kr 1 050
Enkelttur kr 80 kr 80

 

Ved kjøp av 3 dagars kort eller meir er det valfritt hvilke dagar du brukar det.

Ved kjøp av 5 dagars kort eller meir, er kveldskjøring torsdag inkludert.

 

Rabatt Forklaring
Gratis kveldskjøring Gratis kveldskøyring for alle med sesongkort
Barneområde Gratis for alle mot bruk av hjelm
Frikort for barn Barn (under 6 år) får gratis heiskort ved bruk av hjelm
Grupperabatt 20 %  Gjevast på heiskort ved minimum 20 betalande personar. Samla oppgjer.
Viktig info
Keycard Ikkje retur på keycard.
Stolheis Minimum 140 cm høg for å køyre aleine i stolheis. Barn under 140 cm, 1 barn per vaksen i stolheis.

 

Me gjev også 50% rabatt til alle vaksne i Valle kommune som ikkje kjem inn under Valle Kommune si tilskotsordning i henhold til fjorårets kriterier. Info om dette finn du her: Valle kommune sponsar sesongkort. Dette gjeld sesongkort som vert kjøpt før 1.februar 2020.

 

Brokke Alpinsenter AS
Alpin
E-post: alpin@brokke.com
Telefon: 40007676