Kun to timar fra sørlandskysten

HAREJAKT I BROKKE

- Brokke Aktivitet formidlar gode jaktopplevingar.

Me leiger ut harejakt frå 1.oktober. I Brokke jaktfelt er harejakt berre tillatt i vekedagane så lenge elgjakta held på.

Vilkår: Jaktkortet er berre gyldig for kortinnehavar. Betalt/gyldig jegeravgift. Medbrakt jaktkort (utskrift av faktura eller e-postsvar). Pliktig levering av fangstrapport etter endt jakt. Hald hundar i band over andre eigedomar på veg til jaktterreng. Dagskort kr. 400,-

Vis omsyn til beitedyr og anna vilt. Hundeeigar er ansvarleg for eventuelle skadar som hunden måtte påføre. Eigar må ha gyldig bevis for at hunden er sauerein.

Faktura blir sendt på e-post.

Oversikt over jaktterreng.

Betalingsvilkår.

Klikk her for å betale jegeravgifta online.

Jaktområde

Dato

Namn

Adresse

Postnummer

Poststed

Fødselsnummer

E-post

Gjenta e-post

Telefon

Betalt jegeravgift

Jegernummer

Brokke Aktivitet AS
Tor Brokke
E-post: tor@brokke.com
Telefon: 98632477