Kun to timar fra sørlandskysten

HAREJAKT I BROKKE

- Brokke Aktivitet formidlar gode jaktopplevingar.

Me leiger ut harejakt frå 1.oktober. I Brokke jaktfelt er harejakt berre tillatt i vekedagane så lenge elgjakta held på.

Vilkår: Jaktkortet er berre gyldig for kortinnehavar. Betalt/gyldig jegeravgift. Medbrakt jaktkort (utskrift av faktura eller e-postsvar). Pliktig levering av fangstrapport etter endt jakt. Hald hundar i band over andre eigedomar på veg til jaktterreng. Dagskort kr. 400,-

Vis omsyn til beitedyr og anna vilt. Hundeeigar er ansvarleg for eventuelle skadar som hunden måtte påføre. Eigar må ha gyldig bevis for at hunden er sauerein.

Faktura blir sendt på e-post.

Oversikt over jaktterreng.

Betalingsvilkår.

Klikk her for å betale jegeravgifta online.

  Jaktområde

  Dato

  Namn

  Adresse

  Postnummer

  Poststed

  Fødselsnummer

  E-post

  Gjenta e-post

  Telefon

  Betalt jegeravgift

  Jegernummer

  Brokke Aktivitet AS
  Tor Brokke
  E-post: tor@brokke.com
  Telefon: 98632477