Kun to timar fra sørlandskysten

Har du lyst til å hogge din eigen ved i Brokke?

Lauvskogen på vollen ved elva på den store parkeringsplassen i sentrum skal ryddast bort. Her kan du finne din eigen ved mot å samle kvisten i haugar.

Kontaktinformasjon

  • Brokke Aktivitet AS Tor Brokke E-post: tor@brokke.com
    Telefon: 98632477