Kun to timar fra sørlandskysten

FRISBEE GOLF I VALLE

- no kan du spille frisbeegolf i Valle

Valle Frisbeegolf klubb har laga ein kjempeflott bane i Valle.

Det er 18 korger som er plassert utover på ei lite øy, med flott natur! Dette er såvidt me veit ein av dei aller flottaste banane som finst i Noreg.

Det er framleis litt dugnadsarbeid igjen, så vil du hjelpe med å rydde mens du speler, er du velkommen til det.

Banen er for alle og det er gratis å bruke den, , men har du ikke eigen disc så ta kontakt med Frisbeeklubben så har dei til utlån.

Banen ligg ute på ei øy utanfor Honnevje i Valle. Du kan parkere ved badeplassen på Honnevje og gå over. Bru er ennå ikkje på plass, men det er båtar å låne. Med vannmengda som er no kan du gå over teskelen med gummisko, eller høge fjellstøvlar

Første korg er på toppen til venstre når du kjem ut på øya. Frå der er det berre å fylje dei blå merka på trea. Det stend ein liten pinne i bakken der utkastplassen er.

Følg gjerne med på facebook sida til Valle Frisbeeklubb for oppdatert informasjon!