Kun to timar fra sørlandskysten

FJELLVETTREGLANE

- forbered deg godt, og husk det er ingen skam å snu!

Forbered deg godt, og husk det er ingen skam å snu!

Fjellvettreglene

Pakk alltid slik at du er forberedt på uvêr, snakk med kjentfolk, sjekk værmeldingen og gjør deg kjent med kartet før du legg ut på tur i ukjent område.

Fjellvettreglene

1. Planlegg turen og meld frå om kvar du går

2. Tilpass turen etter evne og forhold

3. Ta omsyn til vêr- og skredvarsel

4. Ver førebudd på uvêr og kulde, også på korte turar

5. Ta med naudsynt utstyr for å kunne hjelpe deg sjølv og andre

6. Ta trygge veivalg, vit korleis du skal kjenne skredfarlig terreng og usikker is

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid kvar du er

8. Vend i tide – det er inga skam å snu

9. Spar på kreftene, og søk ly om det er naudsynt

 

Husk at vêret snur fort, og undersøk alltid skredfaren.

Me ynskjer deg ein god tur, og ser gjerne at du kjem heim att!