Kun to timar fra sørlandskysten

FISKE

- fjellfiskerens mulighet

Fiske i Brokke

Brokke - fjellfiskarens muligheit

Brokke kan tilby spennende fiksemuligheter for fritids - og sportsfiske. I de mange fjellvannene i Brokkeområdet finnes det mye fin fjellørret og noe bekkerøye. Kondisjonsmessig er fisken i god form - og biter på både mark og , sluk og flue.

Brokkeområdet finnes det mye fin fjellørret og noe bekkerøye. Kondisjons messig er fisken i god form – og biter på både mark og, sluk og flue.

Sommarstid kan Brokke tilby unike fiskemuligheiter i mange elever og fjellvann og det er spennande fiskemuligheiter for fritids -og sportsfiske.

Det er mye ørret og noe bekkerøye i fjellvatnene rundt Brokke. Kvaliteten på fisken er ofte god og gjennomsnitts størrelsen ligger rundt 300 gram – dvs. ypparleg steikepanne format! Fiskekort til stongfiske kjøpas av Valle Fiskeadministrasjon og seljast på bl.a. Statoil i Hylestad og Brokkestøylen.

 

Fiskekort seljast på nett:

http://www.vafa.no

eller

https://mittfiske.no

 

Skitt fiske!