Brokke - fjellfiskerens mulighet

Fiske

Brokke kan i perioden 1 juni til 15 september tilby spennende fiksemuligheter for fritids - og sportsfiske. I de mange fjellvannene i Brokkeområdet finnes det mye fin fjellørret og noe bekkerøye. Kondisjonsmessig er fisken i god form - og biter på både mark og , sluk og flue.

Brokkeområdet finnes det mye fin fjellørret og noe bekkerøye. Kondisjons messig er fisken i god form – og biter på både mark og , sluk og flue.

Sommarstid kan Brokke tilby unike fiskemuligheiter i mange elever og fjellvann og i perioden 1 juni til 15 september gis det spennande fiskemuligheiter for fritids -og sportsfiske.

Det er mye ørret og noe bekkerøye i fjellvatnene rundt Brokke. Kvaliteten på fisken er ofte god og gjennomsnitts størrelsen ligger rundt 300 gram – dvs. ypparleg steikepanne format! Fiskekort til stongfiske kjøpas av Valle Fiskeadministrasjon og seljast på bl.a. Statoil i Hylestad og Brokkestøylen.

 

Fiskekort seljast :

– Valle Fikseadministrasjon: send en sms til 2470: FISKEKORT+ KODE. husk å ha kredittkortet klart.

Koder og priser:

Døgnkort stongfiske: 50 kr kode FISKEKORT CDM10.

3 døgnskort stongfiske: 100 kr kode FISKEKORT CDM11.

Vekeskort stongfiske: 150 kr kode FISKEKORT CDM12

http://www.vafa.no

Godt fiske!