Kun to timar fra sørlandskysten

REVEJAKT I BROKKE

- Vil du jakte rev i Brokke?

Vilkår:

Du kan registrere deg som revejeger hos oss ved å fylle inn opplysningar i skjema nedanfor. Jaktkortet kostar kr 100,- og fylgjer jakttidene for rev (15.juli-15.april).

Deretter lyt du melde i frå på epost/sms når og kvar du ynskjer å jakte. Dette for at me til ein kvar tid har oversikt over kva for jegerar som er ute i terrenget. Når du har fått skriftleg klarsignal kan du jakte.

Me er interessert i dine observasjonar av vilt og om du har skote rev. Send rapport etter endt jakt på e-post til aktivitet@brokke.com

Jakta vert gjennomført etter gjeldande reglar jmf. viltlova og forskrifter knytt til viltlova. Jakttidene for rev er 15.juli-15.april.

Det er skotpremie på raudrev i Valle kommune.

 

Namn

Adresse

Postnummer

Poststed

Fødselsnummer

E-post

Gjenta e-post

Telefon

Betalt jegeravgift

Jegernummer

Brokke Aktivitet AS
Tor Brokke
E-post: tor@brokke.com
Telefon: 98632477