Kun to timar fra sørlandskysten

GODT STØKKE ARBE

-

Blant dei lengre og meir utfordrande stiene i Valle. Mykje av turen er på barnålsti, men det er også laga klopper i starten over nokre myrer. Det er nokre innslag av stein og nokre våte partier.

Det er ein tur som kan anbefalest, men den er for dei som har sykla sti før.

Sjekk turen på trailguide.net