Rørlegger T. Bjørnarå AS

T: 915 98 200 / 975 65 882
W: www.rorlegger-bjornaraa.no

T.Bjørnarå AS er eit godt etablera røyrleggjarfirma i Bykle kommune. Dei tek alle oppdrag innan røyrleggjarfaget – nybygg, modernisering og reparasjoner. Dei utfører også kjerneboring. Lang erfaring og gode leverandørar gjer at dei alltid utfører eit sikkert og effektivt arbeid.
T. Bjørnarå AS gjer sitt beste for å ha eit tett samarbeid med kundane sine.

Dei tek på seg oppdrag i heile øvre Setesdal, frå Hovden i nord til Ose i sør, inkludert Bykle, Valle, Rysstad og Bygland.

Kontor og lager har dei på Bjørnarå – pluss lager og utstilling/butikk på Hovden. Butikken er open kvar laurdag frå kl. 10-14.