Kun to timar fra sørlandskysten

Nordisk Bolig Bygg AS

T: 47 34 69 65
W: www.nbbgroup.no

Velkommen til oss!

I NBB AS skreddersyr dei din boligdrøm! NBB er eit firma som vart etablert sommaren 2011 og dei har brei erfaring frå husbygging og betongarbeider. NBB produserer dei fleste husa som element, det sikrer kvaliteten og korter ned byggjeperioden. NBB er forhandlar av VestlandsHus i Kristiansandsområdet.

Dei hjelper deg gjennom byggjeprosjektet, og du kan vere så delaktig som du sjølv føretrekkjer.

NBB byggjer moderne og stilfulle hytter i Brokke!

Ta kontakt med for meir informasjon!