07 Media Sør

W: 07sor.no

 

Synlig og tilgjengelig

Kommunikasjonshuset 07 Media bistår deg gjerne med hele markedskommunikasjonen

I dagens marked handler det som oftest om å øke tilgjengeligheten mellom produktene og tjenestene dine på den ene siden, og markedet og kundene på den andre.

I kommunikasjonshuset 07 Media Sør bistår de deg gjerne med hele markedskommunikasjonen, fra strategi og planlegging til praktisk gjennomføring. De hjelper deg til å nå ut i markedet med et tydelig og selgende budskap i de riktige kanalene. De lager gode digitale opplevelser som blir likt, delt og lagt merke til. De lager også engasjerende og selgende løsninger for blant annet papir, skilt og bildekor. De har mulighet til å gjøre spennende produksjoner sammen med deg, og de ønsker utfordringer.

Verden, og kundene, blir stadig mer digitale. Det må vi alle forholde oss til, og vi må tilpasse markedsføringen og salget etter det. Men vi må samtidig ikke glemme at mye kundeinformasjon og mange salgsbeslutninger blir tatt på bakgrunn av salgsbudskap i butikk, brosjyrer, gode selgere og tradisjonell annonsering.

07 Media Sør utvikler løsninger som gir resultater for deg og kundene dine! Uavhengig av kanal. Er du klar til å begynne?