07 Media Sør

T: 38 12 39 00
W: 07sor.no

I dagens marked handlar det som oftast om å øke tilgjengelegheita mellom produktane og tjenestene dine på den eine sia, og markedet og kundane på den andre.

Kommunikasjonshuset 07 Media bistår deg gjerne med heile markedskommunikasjonen, frå strategi og planleggjing til praktisk gjennomføring. Dei hjelper deg til å nå ut i markedet med eit tydeleg og selgende budskap i dei riktige kanalane. Dei lager gode digitale opplevingar som blir likt, delt og lagt merke til. Dei lager også engasjerande og selgende løysingar for blant anna papir, skilt og bildekor. Dei har moglegheit til å gjere spennande produksjoner samen med deg, og ynskjer utfordringer.

Verden, og kundane, blir stadig meir digitale. Det må vi alle forhalde oss til, og me må tilpasse markedsføringen og salget etter det. Men me må samtidig ikkje gløyme at mykje kundeinformasjon og mange salgsbeslutninger blir tatt på bakgrunn av salgsbudskap i butikk, brosjyrer, gode selgere og tradisjonell annonsering.

07 Media Sør utvikler løsninger som gir resultater for deg og kundane dine! Uavhengig av kanal. Er du klar til å begynne?