20.01.18 kl. 20.00 - 21.00

Pubkviss i Nistebui

Laurdag 20. januar vert det arrangert kviss i Nistebui med kvissmester Eirek Gullvåg!

Inviter med deg venner og still opp med eit lag!

Sjå arrangement på Brokke Alpin si facebookside.